INTRASTAT
Despre Intrastat
- Ce reprezinta Intrastat?
- Cine declara date Intrastat?
- Modalitati de declarare
- Cand trebuie transmise datele?
- Ce trebuie declarat?
- Despre Uniunea Europeana
- Legislatie
Metodologie Intrastat
Chestionar pentru
furnizorii de date Intrastat
Declaratia Intrastat
Stiri
Legaturi utile
Contact
Cauta:
Limba RomanaEnglish Home Contact Harta Site

Despre Intrastat - Ce reprezinta Intrastat?
Intrastat este denumirea sistemului de colectare a datelor statistice privind comerţul cu bunuri Între ţările din Uniunea Europeană. În momentul În care o ţară devine membră a Uniunii Europene (UE) și parte a Pieţei Unice, controlul vamal asupra mişcării bunurilor Între această ţară și celelalte state membre UE dispare, iar comercianţii nu mai au obligaţia completării declaraţiilor vamale pentru aceste bunuri. Pentru a Înlocui această sursă de date, la nivelul UE a fost creat şi dezvoltat sistemul statistic Intrastat, pentru colectarea informaţiilor direct de la operatorii economici din ţările membre UE care realizează schimburi de bunuri cu alte state membre UE. Acest sistem statistic este operaţional de la 1 ianuarie 1993 la nivelul Uniunii Europene şi are la bază o serie de Regulamente care se aplică În toate statele membre UE. În prezent sunt În vigoare Regulamentul Consiliului nr. 638/2004 privind statisticile de comerţ Între statele membre UE, modificat prin Regulamentul (CE) 222/2009 şi Regulamentul Comisiei nr. 1982/2004 de implementare a Regulamentului Consiliului nr. 638/2004 (cu modificările ulterioare).

Astfel, aceste regulamente comunitare:
  • permit cunoaşterea volumului schimburilor internaţionale ale fiecărui stat membru;
  • stau la baza calculului indicatorilor macroeconomici care evidenţiază evoluţia economică şi socială a unei ţări;
  • sunt utilizate pentru fundamentarea politicilor comunitare În diferite domenii (politici comerciale, monetare, vamale, etc) şi pentru determinarea cotei din bugetul comunitar care Îi revine fiecărui Stat Membru al Uniunii Europene.
Sistemul Intrastat a devenit operaţional Începând cu data de 1 ianuarie 2007, data aderării României la Uniunea Europeana. Declaraţia statistică INTRASTAT este completată de toţi operatorii economici ale căror introduceri şi/sau expedieri de bunuri din/către statele membre ale Uniunii Europene depăşesc pragurile valorice stabilite pentru anul de referinţă.
Forum INTRASTAT
Implementat prin Programul Phare sustinut de Uniunea Europeana
Copyright © 2018 INS. Toate drepturile rezervate.   •   Nota importanta Concept si realizare